توسعه جامع دانش بنيان دانشگاه سمنان

هدف ما تحقق شعار توسعه جامع دانش بنيان دانشگاه سمنان است...

سامانه‌هاي آموزش مجازي

سامانه‌هاي مجازي طراحي شده در دانشگاه سمنان

گروه آموزش مجازي دانشگاه سمنان

ضمن تبريك سال تحصيلي جديد و عرض خيرمقدم خدمت دانشجويان جديد‌الورود و با آرزوي موفقيت شما در دوره تحصيلي جاري، گروه آموزش مجازي دانشگاه سمنان مقدم شما عزيزان را گرامي مي‌دارد.

E-LEARNING

آموزش الكترونيكي(مجازي) چيست؟