در سال تحصیلی 1392 و با توجه به رویکرد دانشگاه در پیاده‌سازی شیوه‌های نوین آموزشی، گروه آموزش‌مجازی با دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوش مصنوعی شروع به کار کرد. پس از 9 سال تجربیات موفق و رفع نواقص موجود، در سال 1401 گروه آموزش مجازی علاوه بر رشته فوق، در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی HSE دانشجو پذیرفت.