هم‌اکنون رشته مهندسی هوش مصنوعی در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و رشته مهندسی HSE در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شیمی ارائه‌شده است.